Politica de protecție a datelor cu caracter personal ale persoanele fizice – utilizatori finali

Echipa site-ului www. kidso.ro își asumă responsabilitățile privind protecția datelor dvs. cu caracter personal cu mare seriozitate. Pe lângă Termenii și condițiile noastre, prezenta Politică de confidențialitate determină modul, temeiul, scopurile, termenii și condițiile în care procesăm datele dvs. personale.

Online Kidso BGLTD procesează datele dvs. cu caracter personal în conformitate cu cerințele Regulamentului general privind protecția datelor personale (Regulament UE 2016/679) și conform Legii privind protecția datelor cu caracter personal.

În scopul de a respecta aceste cerințe de reglementare, prin această politică de confidențialitate Societatea vă pune la dispoziție informații privind drepturile dvs., tipul datelor personale colectate, temeilul pentru procesarea acestora, modalitățile de stocare și utilizare a acestora, precum și cazurile în care acestea sunt furnizate unor terțe persoane.

Conform Art. 4 din Regulamentul UE 2016/679, „date cu caracter personal“ sunt orice informații legate de o persoană fizică identificată sau de o persoană fizică care poate fi identificată, în mod direct sau indirect, în special printr-un identificator ca de exemplu nume, număr de identificare, date de localizare, identificator online, ori printr-un sau mai multe semne specifice identității fizice, fiziologice, genetice, psihice, mentale, economice, culturale sau sociale ale respectivei persoane fizice.

În conformitate cu obligațiile noastre în temeiul Regulamentului 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului („Regulamentului general privind protecția datelor“), Societatea garantează că procesarea datelor cu caracter personal, cum ar fi numele, adresa, telefonul și adresa de e-mail, va fi întotdeauna în conformitate cu Regulamentul și legislația bulgară aplicabilă în domeniul protecției datelor cu caracter personal.

 1. Colectarea și utilizarea datelor cu caracter personal

Societatea colectează date cu caracter personal în vederea următoarei pregătiri:

 • Pregătirea și încheierea unui contract, inclusiv punerea acestuia în aplicare, și
 • Activități de marketing – în cazul în care datele cu caracter personal sunt furnizate după consimțământul explicit, liber și informat cu privire la utilizarea acestora

Datele personale furnizate de dvs. sunt procesate exclusiv în scopul activității site-ului www.kidso.ro. Obiectivele activității noastre sunt vânzarea la distanță, gestionarea profilurilor utilizatorilor de pe site, precum și scopuri statistice legate de analiza internă și îmbunătățirea activităților desfășurate de Societate.

Societatea nu colectează alte date personale decât cele necesare pentru desfășurarea activității sale sau cele care sunt furnizate de dvs., prin consimțământul dvs. explicit și liber.


 1. Datele personale pe care le procesăm


2.1  În scopul încheierii unui contract, al livrării de bunuri și furnizării de servicii de informare a clienților

În scopul încheierii unui contract de vânzare de bunuri, colectăm următoarele date personale:

 • Numele complet;
 • Adresa de e-mail;
 • Telefon și adresă de livrare;
 • Numărul contului bancar;
 • Vârsta;
 • Datele de înregistrare de la convorbirea cu centrul de suport.

Datele personale sunt colectate prin intermediul formularului de comandă de pe site-ul nostru – folosind un profil de client sau ca oaspete pe site. Prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară pentru executarea unui contract în care subiectul datelor este o parte contractantă, ori pentru luarea de măsuri la cererea subiectului datelor înainte de încheierea contractului (Art. 6, lit. b) din Regulament).


2.2  În scopuri de marketing

Pentru newsletter sau alte activități de marketing, colectăm următoarele date cu caracter personal:

 • Nume și prenume;
 • Adresă de e-mail;
 • Alte date furnizate de dvs. în legătură cu anumite scopuri de marketing pentru care ați fost informați

Datele personale sunt colectate pe baza unui consimțământ explicit (Art. 6, al. 1, lit. a) din Regulament). Consimțământul este exprimat prin introducerea unora dintre datele de mai sus și bifarea căsuței de tip checkbox „Sunt de acord ca datele mele personale să fie utilizate pentru a primi un buletin informativ și sunt conștient de Politica de confidențialitate“.


2.3  Informații tehnice

De fiecare dată când deschideți pagina web www.kidso.ro și / sau diferitele secțiuni ale acesteia, noi primim informații sub forma unui protocol de informație cu următorul conținut:

 • Adresa dvs. IP și pagina de pe care ați fost trimis pe site-ul nostru;
 • Informații despre vizita dvs. pe site-ul nostru și secțiunile pe care le-ați vizitat;
 • Informații despre browserul și sistemul dvs. de operare;
 • Orice alt tip de informații tehnice în conformitate cu cerințele tehnice ale sistemului informatic;

Datele personale sunt colectate pe baza unui consimțământ furnizat în mod explicit (Art. 6, al. 1, lit. a) din Regulament). Consimțământul este exprimat prin apăsarea butonului „Sunt de acord“ în câmpul „Sunt conștient de Politica de confidențialitate a societății „Online Kidso BGLTD și sunt de acord să folosesc cookie-uri la utilizarea acestei pagini web.“


2.4 Alte date


În legătură cu cerințele legale și diferitele tipuri de bunuri oferite pe site, poate fi necesar să colectăm un alt tip de date cu caracter personal. În astfel de cazuri, Socieciatea vă va informa în mod explicit cu privire la datele personale necesare, motivul colectării și scopul procesării.


3 Datele personale care nu sunt procesate


Societatea nu colectează și nu procesează date cu caracter personal care:

 • dezvăluie originea rasială sau etnică a consumatorilor sau alte date referitoare la starea lor mentală sau de sănătate;
 • dezvăluie opiniile politice, convingerile religioase sau filozofice, sau aparența sindicală;
 • dezvăluie date genetice sau biometrice, ori date privind orientarea sexuală a consumatorilor.

 

4 Motive și scopuri pentru prelucrarea datelor personale de către Societate


Datele personale furnizate sunt prelucrate în conformitate cu motivele și scopurile menționate în această Politică de confidențialitate. Societatea nu efectuează decizii automate, astfel încât datele furnizate nu vor fi utilizate în scopuri de publicitate sau de marketing, nici nu vor fi furnizate unor terți, decât în anumite cazuri, cum ar fi:

 • atunci când este prevăzut de lege;
 • la cererea în mod util al unui organ de stat competent sau a unei autorități judiciare;
 • atunci când am primit consimțământul dvs. explicit pentru a face acest lucru.


4.1 Temeiurile pentru procesarea datelor cu caracter personal

Temeiurile pentru procesarea datelor personale sunt următoarele:

 • Relații precontractuale și contractuale cu clienții, în legătură cu încheierea unui contract de cumpărare de bunuri de la distanță;
 • Consimțământul dvs., declarat în mod explicit și liber, privind procesarea unui anumit tip de date cu caracter personal;
 • Anumite cerințe legale, legate de activitățile Societății.


4.2  Scopurile prelucrării datelor cu caracter personal


Datele personale colectate de către Societate sunt prelucrate pe baza celor expuse în această Politică de confidențialitate, precum și în scopul următoarelor:

 • Efectuarea tuturor acțiunilor legate de încheierea unui contract între Societate și utilizator;
 • Executarea comenzilor făcute la magazinul electronic;
 • Cerințele contabile de reglementare;
 • Gestionarea profilului dvs. de utilizator sau utilizarea secțiunii de blog de pe site;
 • Notificarea dvs. cu privire la promoții noi și oferte actuale;
 • Exercitarea drepturilor dvs. la reclamații și la service de garanție;
 • Răspunsuri la solicitări și întrebări;


5  Perioada de stocare a datelor cu caracter personal furnizate


Societatea păstrează datele dvs. în conformitate cu termenele prevăzute de lege. Criteriul principal pentru determinarea duratei procesării este timpul necesar prelucrării informațiilor.

În cazurile în care nu se încheie un contract, datele dvs. personale vor fi șterse în timp util. Datele personale furnizate pentru executarea unui contract vor fi păstrate pe durata executării acestuia. În cazurile în care procesăm datele personale pe baza consimțământului dvs., acestea vor fi păstrate până când veți retrage consimțământul dvs. și veți exercita dreptul dvs. de a fi uitat / de a vă șterge toate datele personale pe care le-ați furnizat.

 

6  Securitatea tehnică privind protecția datelor cu caracter personal


Compania a implementat toate măsurile tehnice și organizatorice necesare pentru prelucrarea și protecția datelor cu caracter personal în conformitate cu Regulamentul UE 2016/679 și cu legislația aplicabilă din Bulgaria.

Măsurile luate corespund riscurilor specifice asociate procesării și stocării datelor cu caracter personal furnizate. Protecția organizațională și tehnică este asigurată pentru a vă proteja datele de pierdere, modificare, furt sau accesul necorespunzător al unor terțe persoane neautorizate.

7  Cookie-uri


Pentru a facilita utilizarea magazinului online www.kidso.ro folosim cookie-uri. Cookie-urile sunt fișiere de date mici stocate pe hard disk-ul computerului de către browser-ul dvs. și sunt necesare pentru utilizarea site-ului nostru.

Utilizăm cookie-uri pentru a înțelege mai bine modul în care oamenii utilizează site-ul nostru și pentru a le oferi o navigare îmbunătățită. Acestea ne informează dacă ați vizitat deja site-ul sau sunteți un nou vizitator. Cookie-urile nu păstrează date personale și nu colectează alte informații prin care veți putea fi identificat.

Dacă nu doriți să primiți cookie-uri, vă rugăm să configurați browser-ul dvs. de internet astfel încât să șteargă toate cookie-urile de pe hard disk-ul computerului dvs., să blocheze cookie-urile sau să vă avertizeze înainte de a stoca cookie-urile.

Pentru a afla care sunt tipurile specifice de cookie-uri pe care le utilizează site-ul www.kidso.ro vă puteți familiariza cu Politica noastră privind cookie-uri (Cookie policy).


8 Partajarea și divulgarea datelor cu caracter personal cu terțe părți


În unele cazuri, Societatea poate divulga anumite date personale partenerilor sau subcontractanților noștri, care lucrează cu noi, prin furnizarea de produse și servicii legate de activitățile Societății sau oferă asistență Societății în activitățile acesteia de marketing.

Societatea poate divulga datele dvs. personale unor terțe părți, inclusiv unor terțe părți aflate în afara Uniunii Europene, în condiții de respectare a cerințelor Regulamentului, cum ar fi:

 • La organizarea unor jocuri, concursuri sau promoții conform regulilor jocurilor particulare;
 • Curierii și/sau alte părți terțe care organizează livrarea produselor;
 • Unele terțe părți cu care Societatea are relații contractuale în legătură cu livrarea și măsurarea conținutului sau a anunțurilor publicitare, inclusiv servere pentru furnizarea de conținut publicitar, burse de tranzacționare inventar (Ad Exchanges), instrumente de publicare (SSP), instrumente de promovare (DSP);
 • Terțe persoane cu care Societatea are relații contractuale pentru utilizarea serverelor virtuale (VPS);
 • Terțe persoane care furnizează servicii pentru îmbunătățirea targetării publicitare a produselor și serviciilor Societății;
 • Furnizori de servicii bine-recunoscuți, care au declarat public respectarea politicilor GDPR și e-Privacy, cum ar fi Google și Facebook. Consimțământul include, de asemenea, introducerea și utilizarea identificatorilor de marcare unici și depersonalizate, inclusiv și prin folosirea cooki-urilor, a localStorage sau sau a unei alte tehnologii web potrivite;
 • Furnizori de servicii de servere și cloud, legate de comenzile și de suport-ul oferit de  un call center;
 • Unele persoane terțe care furnizează servicii Societății, ca de exemplu contabili, auditori, avocați, notari, agenții de publicitate și de PR sau companii care efectuează administrarea sistematică a datelor.

Societatea va partaja datele cu caracter personal cu terțe persoane numai după ce va asigura în mod explicit mecanismele tehnice și juridice, în care va fi exercitată procesarea datelor cu caracter personal partajate, în conformitate cu cerințele Regulamentului 679/2016  și cu legislația din Bulgaria.

Societatea se obligă să întreprindă toate acțiunile necesare pentru a asigura prelucrarea legitimă a datelor cu caracter personal, în conformitate cu cerințele de confidențialitate stabilite în această Politică.


9 Drepturile dvs. ca subiect de date cu caracter personal


Conforma Regulamentului, fiecare subiect al datelor cu caracter personal are următoarele drepturi:


9.1 Dreptul de acces


Aveți dreptul să aflați gratuit ce date personale procesăm, precum și dacă procesăm astfel de date.


9.2  Dreptul de rectificare


În cazul unei discrepanțe între datele dvs. și cele pe care le procesăm, aveți dreptul să solicitați să corectăm, fără întârzieri nejustificate, toate datele stocate de noi și sunt inexacte.


9.3 Dreptul de a limita procesarea


În anumite circumstanțe, dvs. aveți dreptul să solicitați restricționarea sau blocarea procesării anumitor date.

Astfel de cazuri sunt necesitatea de a verifica exactitatea datelor dvs. personale, motivele de procesare sau ilegalitatea prelucrării acestora.


9.4 Dreptul de ștergere


În cazurile în care motivele pentru prelucrare nu mai există, dvs. aveți dreptul să solicitați ștergerea tuturor datelor procesate de noi.


9.5  Dreptul de transferabilitate a datelor

În cazul în care doriți să utilizați datele dvs. personale, furnizate în mod electronic, pentru același serviciu, dar oferit de către un alt furnizor, atunci dvs. aveți dreptul să solicitați transmiterea acestora unui alt furnizor, într-un format care poate fi citit de calculator. Acest drept se aplică numai datelor pe care ni le-ați furnizat cu acordul dvs.


9.6 Dreptul la opoziție

Dacă nu sunteți de acord cu modul în care procesăm datele dvs. personale, aveți dreptul să vă depuneți obiecția. Acest drept se aplică numai datelor a căror prelucrare este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini de interes public, ori în exercitarea atribuțiilor oficiale conferite administratorului, precum și pentru datele a căror prelucrare este necesară pentru interesele legitime ale administratorului sau ale unei persoane terțe, cu excepția cazului în care interesele subiectului datelor prevalează asupra acestor interese.


9.7 Dreptul de retragere a consimțământului


Atunci când furnizați date pe baza consimțământului dvs., aveți dreptul, în orice moment, să solicitați retragerea consimțământului pentru a procesa un anumit tip de date cu caracter personal.


9.8 Dreptul de a depune plângere


Dacă nu sunteți mulțumiți de modul în care este gestionată cererea dvs. depusă în legătură cu oricare dintre drepturile de mai sus, ori credeți că nu procesăm datele dvs. personale în mod corespunzător, atunci aveți dreptul să depuneți o plângere la Comisia pentru protecția datelor cu caracter personal, care este organul de supraveghere responsabil pentru punerea în aplicare a Regulamentului UE 2016/679 și a Legii privind protecția datelor cu caracter personal.

Dacă doriți să exersați oricare dintre drepturile de mai sus, puteți trimite cererea respectivă, precizând solicitarea dvs. exactă, la următoarea adresă de e-mail: [email protected]

Modalitatea de plată
maestro
visa
discover
visa-electron
mastercard
dinersclub
Produsele adăugate în lista Dvs.
Produsul a fost deja adăugat la favorite